Scroll Top

Pozdrav je v pisni poslovni komunikaciji povsem prvi stik, ki ga imamo z naročnikom, stranko, poslovnim partnerjem ali drugim deležnikom podjetja, zato je seveda izjemno pomembno, da s profesionalnim in spoštljivim zapisom ustvarimo dober prvi vtis. Kako je torej s pozdravi v poslovni komunikaciji v slovenskem in nekaterih najpogosteje uporabljenih tujih jezikih?

 

Pa začnimo doma

V slovenščini pisna sporočila običajno začnemo s »Pozdravljeni« ali »Spoštovani«, čemur pred nadaljevanjem sporočila dodamo vejico – ampak vse to seveda že veste. Zadeve pa se včasih malce zakomplicirajo, ko dodamo še ime ali naziv naročnika, saj je treba paziti na pravilen slovnični zapis. Pri dodajanju imena oz. naziva v pozdrav namreč pogosto nastanejo t. i. pastavki, ki zahtevajo, da jih od preostalega dela ločimo z vejico.

Primera:

Pozdravljeni, gospod Novak, v priponki pošiljam …

Spoštovana gospa Marija, lepo pozdravljeni, želel sem vam samo sporočiti …

Vse jasno, kajne?

 

Gremo na tuje

Pri komunikaciji v tujem jeziku je še pred slovničnimi dilemami običajno težava tudi v tem, kateri pozdrav sploh izbrati. Vas zanima, kako lahko svoja poslovna sporočila začnete v angleščini, nemščini, italijanščini in francoščini?

Po angleško

Howdy, Whazzup ali Hiya so sicer dobra izbira za neposredno neformalno komunikacijo z nekom, ki ga dobro poznate, v pisni poslovni komunikaciji, pa so seveda v večini primerov povsem neprimerni. Poleg splošnih Hello in Hi lahko uporabite tudi Dear Sir/Madam ali sporočilo preprosto začnete s Good afternoon Mr./Ms. Smith

Po nemško

Podobno kot v angleščini lahko tudi v nemščini sporočilo začnete z Guten Morgen, Guten Tag ali Guten Abend (dobro jutro, dober dan ali dober večer), presenečeni pa boste, da tudi Nemci uporabljajo pozdrav Hi, seveda pa lahko uporabite tudi klasičen nemški pozdrav Hallo, če naslovnika poznate.

Po italijansko

Italijanski pozdrav Ciao! dobro poznamo vsi, v poslovni komunikaciji pa vam bo bolj redko prišel prav, razen če sta si s sogovornikom res blizu. Bolj formalna pozdrava, s katerimi lahko začnete tudi pisna sporočila, sta Buon giorno in Buona sera (dober dan oz. dober večer), pri tem pa gospodične nazivajte s Signorina, gospe s Signora, moške vseh možnih stanov pa s Signore.

Po francosko

Za poslovno komunikacijo v francoščini velja, da je večinoma zelo formalna in pogosto tudi precej zapletena. Pa poglejmo nekaj osnovnih primerov: če ne veste, kdo točno je naslovnik, sporočilo začnite z besedo Messieurs (gospodje), če pa veste, komu pišete, pa z Monsieur ali Madame (gospod oz. gospa) z dodatkom priimka.

Če naslovnika dovolj dobro poznate ali pa odgovarjate na njegovo sporočilo, lahko uporabite tudi Cher Monsieur ali Chère Madame (Dragi gospod, draga gospa) z dodatkom priimka, nikoli imena. Če ste si z naslovnikom tako blizu, da uporabljate njegovo ime, pa kar izpustite naziv Monsieur ali Madame (torej denimo Cher Pierre). Naziva Mademoiselle (gospodična) pa v poslovni komunikaciji tako ali tako sploh naj ne bi uporabljali.