Scroll Top

Tudi Fran ima koronavirus

Že nekaj mesecev vsakodnevno poslušamo in beremo o epidemiji bolezni COVID-19, to je žal naša nova resničnost, če nam je prav ali ne. Čeprav bi se včasih najraje kar izklopili od s tem povezanega izrazoslovja, pa moramo vseeno pogosto pripraviti npr. kako poročilo za nadrejene, sporočilo za poslovne partnerje ali obvestilo za kupce. Ker verjamemo, da želite sporočila napisati jezikovno brezhibno, vam bo zagotovo v pomoč “Koronavirusni Fran”.

 

Od izbruha koronavirusne bolezni raziskovalke in raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU podrobno spremljajo besede, ki so nastale ob pojavu koronavirusa ali v času epidemije pridobile nove pomene.

V začetku aprila so predstavili Fran, različico covid-19. “Koronavirusni Fran” vsebuje najpomembnejše nove in že objavljene slovarske sestavke ter nasvete iz svetovalnic, povezanih z epidemijo bolezni covid-19 in novim virusom. Pregled obsega poleg sodobnega besedja in pravopisno-terminoloških opozoril tudi tematsko zaokrožen pregled zgodovine in etimologije besedja, povezanega z epidemijami, ter izraze, povezane z nalezljivimi obolenji, iz slovenskih narečij.

Tu je na primer le nekaj besed, ki so nastale ali jim je ob pojavu novega koronavirusa in z njim povezane pandemije močno narasla raba: simptomatičen, koronabedak, koronačas, koronaobveznica, predihavanje, prekuževati, samoosamitev…

Stran bodo redno dopolnjevali z novimi slovarskimi sestavki, ko bodo prepoznali porast izbranih jezikovnih prvin ali ko bodo izražene potrebe po pojasnilih in razlagah jezikoslovcev.

Orodje Fran dnevno obišče od 100.000 do 180.000 ljudi, kar pomeni, da sodi med najbolj obiskane spletne strani pri nas.

Sedaj, ko pisanje jezikovno brezhibnih besedil za vas zagotovo ne bo več prevelik izziv, pa vam samo še zaželimo: ostanite zdravi!