Nasveti za prevajalce


Pri AdriatIQi smo zbrali nekaj smernic in nasvetov za prevajanje besedil. Ob upoštevanju bodo tako kot vam, tudi nam olajšali delo.

*        Pred potrditvijo preverite obseg besedila (količino naročila) in rok oddaje. Če vam rok ustreza, prevzemite naročilo in si načrtujte delo tako, da vam ostane dovolj časa za temeljit pregled. Ničesar ne odlašajte na zadnji trenutek. Če vam rok ne ustreza, prepustite naročilo drugemu prevajalcu, vi pa se v miru pripravite na prevzem naslednjega prevoda.

*        Pozanimajte se, komu/čemu je prevod namenjen; kdo je ciljna publika in kaj je namen prevoda. Prepričajte se, kaj točno se od vas pričakuje, ko prevzamete naročilo.

*        Zavedajte se, da praktično nihče ne prebere vaših prevedenih besedil tako natančno kot vi sami, zato nujno opozorite na morebitne napake/nejasnosti, ki se lahko pojavijo že v izvirniku.

*        Dober prevajalec naročniku sproti zastavlja vprašanja in tudi sicer veliko sprašuje!

*        Besedilo v tujem jeziku tudi kulturno-specifično prilagodite ciljnemu jeziku (uskladite z jezikovnimi/slogovnimi/kulturnimi normami tega jezika).

*        Poiščite vzporedna besedila v ciljnem jeziku (zaradi terminologije).

*        Razširite svoj krog poznanstev, tako da boste imeli vedno na voljo strokovnjake različnih področij (npr. farmacevte, elektrotehnike, čebelarje …), ki jih boste lahko poklicali tudi sredi noči. Glede rabe terminologije se vedno posvetujte s strokovnjakom.

*        Pozor! Splet ni vedno najbolj zanesljiv, zato nikakor ne sme biti edini vir pri prevajanju. Google nam res ponudi vpogled v pogostnost pojavljanja določenih izrazov, vendar ne smemo pozabiti, da ni nezmotljiv in da premore množice nepregledanih besedil in s tem tudi razne napake.

*        Če je mogoče, uporabljajte orodja za prevajanje in si ustvarjajte obsežne baze prevodov. Pri tem ne pozabite, da je treba ciljni enojezični dokument pred oddajo pregledati tudi z vidika oblike, odstraniti morebitne dvojne presledke in preveriti, da ni kakšen del besedila ostal nepreveden.

*        Prevajajte pomen. Poskusite se čim bolj oddaljiti od izvirnika in nato v ciljni jezik prenesti zgolj bistvo. Izogibajte se dobesednim prevodom.

*        Raznolikost sicer bogati, a prizadevajte si za uporabo lepih slovenskih besed.

prevodi

KO JE PREVOD KONČAN …

-  ponovno preberem samo prevod in odpravim morebitne slogovne nerodnosti;

-  s funkcijo Ctrl + F poiščem dvojne presledke in jih odpravim;

-  zaženem pregled črkovanja in popravim zatipkane izraze;

-  preverim, da se oblika sklada z izvirnikom;

-  oddam prevod naročniku, pri čemer vedno prosim za potrdilo prejema;

-  privoščim si zasluženo kavo. :-)

UPORABNI VIRI:

*        AMEBIS – pregibanje

*        OZDIC – Collocation Dictionary

*        TERMANIA – terminološki portal


This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close